Sedelhus till Musikhjälpen i Lund 2018

 

 

Huset har en framsida och en baksida, och sedlarna är orienterade
därefter. De flesta är (nästan) ocirkulerade, och de är ihopklistrade
med små bitar av vanlig tejp på insidan. 20-lappar och 50-lappar
kommer från samma sedelbuntar, så att sedelnumren kommer i följd.

  Mats Anderbok, december 2018